Certyfikaty


Firma SHIPCON od 2012 roku posiada wdrożony System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Certyfikacja zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008.

certyfikat Shipcon pl