Rampy lądowe dla nabrzeży portowych


ferry ramps

Projektujemy konstrukcje stalowe ramp lądowych na nabrzeżach portowych. Rampy te mają za zadanie ułatwienie połączenia statek-ląd dzięki możliwości dopasowania wysokości oraz kąta nachylenia nabrzeża.

Wykonywaliśmy projekty dwóch typów pomostów ruchomych. Typ pierwszy służy do przyjęcia rampy statkowej i pełni funkcję taką jak stałe nabrzeże. Na niego są rozładowywane pojazdy z dolnych pokładów statków.

Drugi typ pomostu służy do rozładunku z pokładów górnych. Jest zamocowany na końcu estakady najazdowej i wykłada się na pokład statku. Stanowi połączenie ruchome – nadążne – statku z lądem.