Konstrukcje offshore


offshoreFirma ShipCon Sp. z o.o. od roku 2006 poszerzyła zakres swojej działalności o przygotowanie dokumentacji klasyfikacyjnej, technicznej i warsztatowej z zakresu konstrukcji offshore.

Platforma wiertnicza to konstrukcja pływająca wyposażona w urządzenie wiertnicze, przeznaczona po odpowiednim zakotwieniu do wykonywania odwiertów pod dnem morza/oceanu. Co pewien wykorzystuje się ją do eksploatacji takich podmorskich złóż jak gaz ziemny czy ropa naftowa.

Platforma wydobywcza jest konstrukcją wspartą głównie na dnie morskim okazjonalnie pływająca przeznaczona do eksploatacji złóż surowcowych. Platforma wydobywcza pozyskuje surowce: gaz ziemny i ropa naftowa znajdujące się pod dnem akwenu, wstępnie  oczyszcza oraz przesyła wydobyte surowce rurociągiem podwodnym lub poprzez pływającą beczkę  na tankowce.