Konstrukcje okrętowe


Naval constructionShipCon oferuje opracowanie pełnej dokumentacji konstrukcyjnej dla statków o różnym przeznaczeniu. Specjalnością firmy jest projektowanie statków rybackich tak nowych jak przebudowa istniejących. Można wyróżnić 4 grupy zagadnień gdzie swój udział mieli projektanci firmy.

Statki towarowe:

  • wykonanie dokumentacji roboczej – adaptacja z dokumentacji rosyjskiej dla masowca 3000 DWT przystosowanego do przewozu kontenerów;
  • przebudowa dziobu statku ro-ro (nowa gruszka dziobowa);
  •  dokumentacja na wykonanie nowego piętra nadbudówki z modyfikacją pokładu dziobówki statku ro-ro;
  • przebudowa części dziobowej zbiornikowca pod nowy agregat pomocniczy.

Statki rybackie

Wykonanie dokumentacji budowy i przebudowy statków rybackich różnych bander i różnego przeznaczenia  (longlinery, trawlery rufowe, sejnery, połów małży). W zakresie przebudów projektujemy przedłużanie jednostek, wymianę urządzeń pokładowych, zmiany technik połowowych, podniesienie standardów życia załogi.

Statki dostawcze

Oferujemy dokumentację techniczną i warsztatową na przebudową statków na jednostki dostawcze dna morskiego (poszukiwanie surowców).

Inne

Oferujemy inne prace projektowe z różnych dziedzin jak np. :

  • wykonanie dokumentacji statecznościowej z przeprowadzeniem próby przechyłów;
  • wykonanie dokumentacji wytrzymałościowej konstrukcji;
  • wykonanie analiz technicznych przebudowy jednostek;
  • pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją projektów własnych i powierzonych;
  • opracowanie dokumentacji warsztatowej i traserskiej dla wszystkich konstrukcji okrętowych.