Contact


SHIPCON SP. Z O.O.

Head Office:

ul. Marynarki Polskiej 100

80-557 Gdańsk

Polska

E-mail: shipcon@shipcon.pl

Tel. +48 882 166 781


 

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000021674

NIP : 586-20-06-440

REGON : 191744086

 

President of the board

Piotr Szymczak

e-mail: piotr.szymczak@shipcon.pl